Home > آب و هوای کره > آب و هوای کره

آب و هوای کره

آب وهوای کره در کل سرد ومرطوب است. گرما وتابستان کوتاه وسرما وزمستانی طولانی دارد.گرما حدودآ از اواخر تیر تا اواخر شهریور همراه با شرجی شدید و معمولآ از اوایل شهریور همراه با  باران های شدید می باشد واز آن به بعد سرما آغاز شده ولی معمولآ باران چندان نمی بارد. با شروع زمستان وافزایش سرما در برخی از شهر ها خصوصآ شهر های شمالی برف سنگین می بارد و در بسیاری مواقع دمای هوا زیر صفر میباشد.شروع باران بیشتر با شروع بهار است تا اواسط تیر که هنوز هوا سرد می باشد. در مجموع در اینجا از نظر آب وهوایی دو فصل سرد طولانی  وگرم کوتاه دیده می شود وتغییر فصل مثل ایران چندان مشهود نیست.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: