خيابان تهران در سئول

테헤로

پيش از انقلاب به دنبال مسافرت شهردار وقت تهران به سئول در سال ۱۳۵۴ درجهت همكاري بين دو كشور سنگ بناي دو خيابان بزرگ در پايتخت دو كشور گذاشته شد.تهرانخياباني در تهران با نام سئول و خياباني در سئول با نام تهران در اين قرار داد شهردار سئول آروز مي كند اين تفاهم باعث گردد تا سئول نيز به مانند تهران شهر پيشرفته اي گردد و اين درست در زماني بوده است كه وضعيت اقتصادي مردم كره نابسامان بوده است.نكته جالب آن است كه خيابان تهران تنها اسم خارجي در ميان خيابان هاي سئول است

حال با گذشت ۳۳ سال خيابان تهران مبدل به اصلي ترين، زيباترين و گرانقيمت ترين خيابان سئول شده است.دفاترصدها شركت عظيم تجاري ـ صنعتي و دفاتر شركت هاي بزرگ بين اللملي از قبيل ياهو و برجهاي بلند اين خيابان كه يك سرمايه گذاري بيش از ۱۰۰ميليارددلاري را به خود جذب كرده است در اين خيابان قرار دارد و اين در حالي است كه خيابان سئول در تهران تنها اتوباني به خود ديده است.
اينك اين دو خيابان جلوه معني داري به داستان توسعه يافتگي اين دو شهر و كشور بخشيده است. معنايي كه براي ما ايرانيان بسيار درد آور و قابل تامل است . و جالب آنكه رويايي كره اي ها براي تبديل به ايران توسعه يافته با گذشت سي و چند سال برعكس شده است و تبديل به روياي ايرانيان براي رسيدن به كره شده است.
در يك مقايسه تطبيقي سرعت عمل و پيشرفت كره و ايران را در جهت توسعه يافتگي با مشاهده سرنوشت دو خيابان سئول در ايران و خيابان تهران در كره مي توان به وضوح ديد.

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: